Home > Institut > Novosti > 4. Hrvatski geološki kongres > Ekskurzija A 1

4. Hrvatski geološki kongres

Dinaridi: evolucija i recentni geotektonski odnosi (Bosna i Hercegovina, Hrvatska)

Ekskurzija A1

Dr.sc. Miron Kovačić
Urednik web stranice HGI

U okviru 4. Hrvatskog geološkog kongresa od 11. do 13. listopada 2010. odvijala se predkongresna geološka ekskurzija kroz Dinaride Bosne i Hercegovine i Hrvatske. U tom događanju sudjelovalo je 47 znanstvenika i stručnjaka iz Hrvatske, BiH, Slovenije, Austrije i Mađarske.  Autori ove ekskurzije kroz središnji dio Dinarida su: Ivan Dragičević, Hazim Hrvatović, Alan Vranjković, Oleg Mandić, Branimir Šegvić, Josip Halamić i Davor Pavelić. Cilj je bio da se tijekom tri dana obiđe 14 lokaliteta na kojima se može vidjeti dio zamršene geološke evolucije i recentnih geotektonskih odnosa u Dinaridima. Lokacije postaja ekskurzije,  koja je prolazila dolinom rijeke Bosne (Doboj - Lašva), sjeverozapadnim dijelom „Srednjebosanskog škriljavog gorja“ (Novi Travnik -  Bugojno), sjevernim i sjeveroistočnim rubom Jadranske karbonatne platforme (Bugojno – Kupres), te preko Jadranske karbonatne platforme (Kupres – Šibenik) prikazane su na karti (sl. 1). Sudionici su na lokalitetima imali prilike vidjeti različite naslage u vrlo širokom stratigrafskom rasponu od paleozoika do kvartara te različite varijetete  magmatskih, sedimentnih i metamorfnih stijena.  Osim u vrhunskoj stručnoj prezentaciji koju su im na lokalitetima i tijekom vožnje priredili voditelji ekskurzije, sudionici su imali priliku uživati u gostoprimstvu domaćina u BiH i odličnoj gastronomskoj ponudi.  

Hrvatski geološki institut

HGI-CGS
Sachsova 2
P.O.Box 268
HR-10000 Zagreb

T: +385 1 6160 888
F: +385 1 6144 718

 

Knjiga sažetaka - Abstracts Book

abstracts