Home > Zavod za mineralne sirovine > Studije utjecaja na okoliš vezane na eksploataciju mineralnih sirovina

Studije utjecaja na okoliš vezane na eksploataciju mineralnih sirovina

 

Popis Studija utjecaja na okoliš vezanih za eksploataciju mineralnih sirovina:

Autori

Naslov

Datum izdavanja

Kastmüller Željko, Prohić Esad, Gabrić Anto, Peh Zoran, Đokić Zlatko

Studija o utjecaju eksploatacije i prerade tehničko-građevnog kamena na okolinu kamenoloma vapnenca "Lakovići" kod Sv. Lovreča u Istri

1993

Kastmüller Željko, Rukavina Miroslav, Kruk Boris

Studija o utjecaju eksploatacije tehničkog građevnog kamena na okoliš kamenoloma "Giletinci" kod Nove Gradiške

1996

Kastmüller Željko, Kruk Boris, Pernar Nikola

Studija utjecaja na okoliš pjeskokopa "Brezovi Rebar" kod Karlovca

2000

Kastmüller Željko, Kruk Boris, Mesec Josip

Studija o utjecaju na okoliš kamenoloma Zaglava-Pag

2000

Kastmüller Željko, Kruk Boris, Pernar Nikola, Vrkljan Darko

Studija utjecaja na okoliš kamenoloma "Barilović" kod Karlovca

2001

Kruk Boris, Kastmüller Željko, Pernar Nikola, Beus Radovan, Kruk Ljiljana, Hasan Ozren

Studija utjecaja na okoliš kamenoloma "Gavani" kod Ogulina

2001

Kruk Boris, Kastmüller Željko, Pernar Nikola, Tvrtković Nikola, Kruk Ljiljana

Studija utjecaja na okoliš kamenoloma "Antenal" kod Novigrada

2002

Kastmüller Željko

Studija utjecaja na okoliš pjeskokopa "Duboki Dol" kod Đakova

2002

Kastmüller Željko

Studija utjecaja na okoliš pjeskokopa "Duboki dol" kod Đakova. Sažetak studije za javni uvid

2002

Kastmüller Željko

Studija utjecaja na okliš kamenoloma "Barilović" kod Karlovca

2002

Kruk Boris, Kruk Ljiljana, Kastmüller Željko, Pernar Nikola, Strajher Maks, Pećarina Josip....

Studija utjecaja na okoliš pjeskopa "Branešci" i "Novo Selo" kod Pakraca

2002

Kastmüller Željko i suradnici

Studija o utjecaju na okoliš ciljanog sadržaja za eksploataciju u proširenom eksploatacijskom polju građevinskog pijeska "Prodorina"

2003

Kastmüller Željko, Kruk Boris, Tvrtković Nikola, Vlahović Tanja, pernar Nikola, Strajher Maks i dr.

Studija o utjecaju na okoliš ciljanog sadržaja za rekonstrukciju zahvata eksploataciju gline u ležištu Grabovac kod Đakova. Proširenje eksploatacijskog polja Grabovac

2004

Kastmüller Željko

Studija utjecaja na okoliš eksploatacije pijeska i šljunka na eksploatacijskom polju "Bok"

2005

Kastmüller Željko, Hasan Ozren, Kruk Boris

Studija o utjecaju na okoliš ciljanog sadržaja za nastavak eksploatacije ciglarske gline na ležištu "Bilo" kod Virovitice

2005

Kastmuller Željko, Kruk Boris, Tvrtković Nikola, Pernar Nikola, Vlahović Tatjana, Hasan Ozren...

Studija o utjecaju na okoliš ciljanog sadržaja za sanaciju gliništa ciglane "Brod" odlaganjem građevinskog otpada

2006

Kastmüller Željko, Hasan Ozren, Kruk Boris, Kruk Ljiljana

Studija utjecaja na okoliš eksploatacije pijeska i šljunka na eksploatacijskom polju "Bok"

2007

Kastmüller Željko, Kruk Boris, Tvrtković Nikola, Vlahović Tanja, Pernar Nikola, Strajher Maks...

Studija o utjecaju na okoliš ciljanog sadržaja za rekonstrukciju zahvata eksploatacije gline u ležištu "Grabovac kod Đakova - proširenje eksploatacijskog polja "Grabovac" - (sažetak za javni uvid)

2007

Kastmüller Željko, Kruk Boris, Tvrtković Nikola, Pernar Nikola i dr.

Studija o utjecaju na okoliš eksploatacije tehničko-građevnog kamena na eksploatacijskom polju "Krivi Dolac" - Neorić

2007

Kruk Boris, Kastmüller Željko, Tvrtković Nikola

Studija o utjecaju na okoliš eksploatacije tehničko-građevnog kamena na eksploatacijskom polju "Gola Glava" kod Gračaca

2009

 

Kontakt:
Mr.sc. Boris Kruk
Tel. 385 1 616 0 747
Fax.385 1 614 4 716