Home > Institut > Projekti : Projekt safEarth

Projekt safEarth

 

 

Projekt safEarth

 

Voditelj projekta: Dr.sc. Vlatko Gulam


“safEarth” je akronim projekta koji nosi naziv “Transnational advanced management of land use risk through landslide susceptibility maps design”. Projekt vrijedan 974,695.50 EUR, sufinanciran je iz programa Europske Unije, INTERREG – IPA CBC Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2014 - 2020. Projekt safEarth započeo je u lipnju 2017. godine i trajat će dvije i pol godine.
Uz Hrvatski geološki institut, koji ima ulogu vodećeg partnera, uključeni su i sljedeći projektni partneri: Geološki zavod Crne Gore, Rudarsko – geološko – građevinski fakultet Univerziteta u Tuzli i Razvojna agencija Žepče.

Projekt safEarth

Osnovni cilj projekta je zajednički rad svih uključenih partnera na rješavanju problema koja klizišta u regiji uzrokuju, a posebno putem:
  • izrade karata podložnosti na klizanje (u sitnom i krupnom mjerilu) za projektna područja,
  • pripreme Uputa za karte podložnosti na klizanje,
  • razvoj Strategije za implementaciju izrađenih Uputa u zakonodavstvo zemalja svih projektnih partnera,
  • informiranje lokalne zajednice i šire javnosti te jačanje svijesti o klizištima kao geohazardnim događajima.
Prema postavljenim ciljevima, projektne će se aktivnosti provoditi u sljedećim projektnim područjima:
  • u Hrvatskoj unutar Zagrebačke, Sisačko moslavačke i Brodsko posavske županije,
  • u Bosni i Hercegovini unutar općina Prozor-Rama i Tuzla, Brčko Distrikta i općine Žepče,
  • u Crnoj Gori unutar općine Tivat.

Osim spomenutih aktivnosti, u općini Žepče biti će izvršeni i sanacijski infrastrukturni radovi.
Svi rezultati projekta bit će javno dostupni svim zainteresiranima.

Zajednička fotografija sudionika prve radionice safEarth projekta (3.-7.07.2017., Ribnik, Hrvatska)

 

English version