Home > Institut > Novosti > IAEG kongres u Aucklandu na Novom Zelandu

IAEG kongres u Aucklandu na Novom Zelandu

Za novosti
Dr. sc. D.Pollak, D. Navratil & Ž. Miklin

Od 5 do 10 rujna 2010. Godine održao se 11 IAEG kongres u Aucklandu na Novom Zelandu. Kongres je trajao pet dana uključujući i jednodnevni obilazak terena u okolici Aucklanda. Predstavnici instituta aktivno su sudjelovali sa prezentacijama svojih radova Dr. D. Pollak i D. Navratil s radom: „The conception of engineering geological model designing in karst terrain“ i Ž. Miklin s radom:“ Liquid limit – reliable indicator of the shear strength and its influence on sliding hazard“. Drugi dio kongresa bio je organiziran kao četverodnevni boravak u Taupo vulkanskoj zoni. Ekskurzije su polazile iz Rotorue grada u okolici kojeg postoji velik broj termalnih parkova. U sklopu ovih izleta posjetili smo regionalne parkove šuma kauri drva, hidroelektrane, akumulacije, klizišta, otvorene kopove (zlata), ugasle vulkane i muzeje. Najsnažniji dojam na sve nas ostavio je posjet na vulkanski otok White Island smješten 60 –tak km u Pacifičkom oceanu. Tu se vidjelo recentno stvaranje novog otoka sa svim popratnim elementima vulkanizma i erozije.

Hrvatski geološki institut

HGI-CGS
Sachsova 2
P.O.Box 268
HR-10000 Zagreb

T: +385 1 6160 888
F: +385 1 6144 718