Home > Zavod za geologiju > Greenhouse i tranzicijske klime unutar 50 milijuna godina karbonatnog slijeda gornjojursko-donjokredne Jadranske platforme, Hrvatska

Greenhouse i tranzicijske klime unutar 50 milijuna godina karbonatnog slijeda gornjojursko-donjokredne Jadranske platforme, Hrvatska

doc. dr. sc. Valentina Hajek-Tadesse

National Science Foundation iz SAD-a odobrila je za financiranje američko-hrvatski projekt pod nazivom „ Joint U.S.-Croatian Cooperative research Project: Greenhouse and transitional climates in 50m.y. carbonate record of the Late Jurassic-Early Cretaceous Dinaric Platform Croatia“.

S američke strane voditelj je prof. dr. J.Fred Read (Virginia Tech), a s hrvatske do lipnja 2008.g Dr. Antun Husinec, docent na sveučilištu St. Lawrence u SAD-u, te dr. Valentina Hajek-Tadesse, Hrvatski geološki institut. Odobrena sredstva dostupna su istraživačima od 1. travnja 2007.g.

Projekt je nastavak suradnje između navedenih istraživača koja je započela tijekom poslijedoktorskog Fulbright projekta što ga je hrvatski istraživač dr. Antun Husinec izvodio na sveučilištu Virginia Tech tijekom 2004. i 2005. godine. Projekt uključuje dugotrajna terenska istraživanja u području Krških Dinarida tijekom tri godine, uz sudjelovanje brojne američko-hrvatske ekipe. Početak istraživanja bio je vezan uz rekognosciranje na širem kninskom području (Krčić, Validžići, Uništa, Bravčev Dolac, Zelovo), te na otoku Hvaru i Konavoskim brdima (Stravča, Brotnice, Kuna). Nakon što su precizno utvrđene lokacije najpogodnije za planirana istraživanja, pristupilo se istraživanju gornjojurskih vapnenaca i dolomita sjeverno od Ćilipa, te aptskih naslaga u središnjam dijelu otoka Hvara. Terenskim istraživanjima prikupljeni su mnogobrojni podatci za analitiku koja je potom uslijedila. Uz sedimentološko-petrografska i mikropaleontološka istraživanja, analitika je uključila i detaljnu kemostratigrafiju temeljenu na stabilnim izotopima kisika i ugljika, te sekvencijsku i ciklostratigrafiju. Radi se o prvim sekvencijsko- i ciklostratigrafskim istraživanja visoke rezolucije u području Krških Dinarida, a kemostratigrafska analitika vjerojatno je najdetaljnija do sada obavljena za stratigrafski raspon kimeridž-titon u svijetu. Nastavak istraživanja obuhvačća snimanje stratigrafskih profila kroz donjokredne naslage otoka Korčule i poluotoka Pelješca, te prikupljane uzoraka vapnenaca i dolomita za analizu stabilnih izotopa.

Rezultati istraživanja objavljeni su u znanstvenim radovima u CC-časopisima, te predstavljeni na međunarodnim kongresima u SAD-u, Njemačkoj i Hrvatskoj. Takodjer, održana su i dva pozvana predavanja na sveučilištima u SAD-u.

 

Donjoaptski mikritni vapnenac otoka Korčule

Donjoaptski mikritni vapnenac otoka Korčule s foraminiferom Palorbitolina lenticularis.